informace pro rodiče

18.06.2020 16:43

Dne 23.6. se ještě jednou sejdeme - sraz v 8:45 před školou: od 9 do 12.45 proběhnou třídnické práce, předání klíčů od šaten, skříněk ve třídě, rozdání výkresů.Můžeme se i vyfotit. Nutné čestné prohlášení (najdete na stránkách školy nebo na dveřích školy) Kdo nepřijde, odevzdá vše v pátek 26.6.

Nutné vyzvednutí věcí ze skříněk ve třídě a v šatně - TV,VV.

Dne 26.6. - 8:00 - 9:00 - předávání vysvědčení, nutné roušky + nutné opět čestné prohlášení 

Kdo si nebude moci vyzvednout vysvědčení 26.6. - lze tak učinit v prvních dvou týdnech v červenci u sekretářky p.Jany Svatoňové - ALE jen v úředních hodinách tzn. 8:00 - 12:00 - pondělí a středa.