Informace ke změně organizace šk. roku

15.09.2020 15:43

Vážení rodiče,

vzhledem ke karanténním opatřením všech vyučujících (a téměř všech asistentů pedagoga) oddělení Montessori ZŠ Sídliště Vlašim změní MŠMT na žádost školy po dobu od 11.9.2020 do 18.9.2020 (zatím) organizaci školního roku, čímž také zajistí nárok rodičů na ošetřovné. Rodiče, kteří budou čerpat OČR, si musí ve škole vyzvednout potvrzení pro zaměstnavatele - zazvonit u hlavního vchodu do školy, paní sekretářka vydá.

Žáci Montessori tříd budou po tuto dobu vzděláváni distančně. Podle novely školského zákona je distanční výuka pro žáky povinná. Podle "Manuálu" MŠMT: "Distanční způsob může probíhat nejrůznějšími formami, a to dle technického vybavení konkrétní školy i jednotlivých žáků a dle aktuálních personálních možností školy. Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, on-line přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy on-line výuky."

Obědy ve školní jídelně byly žákům odhlášeny.

Karanténa byla OHS Středočeského kraje nařízena žákům MoS a MoV.

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim