INFORMACE K ZAHÁJENÍ VÝUKY

24.05.2020 23:21

Do školy 25.5. nastoupí 5 žáků z 24 (1 žákyně se odstěhovala).

Sraz žáků je před školou v 7.45 hod., v roušce se po skupinach v rozestupech přesuneme společně do šatny a třídy na své určené místo.Učit se budeme v blocích - ČJ,MA a NS.

NEZAPOMEŇ si roušky( 2krát) a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ !

Konec vyučování-11.15 hod.,odvádím žáky do šatny a do jídelny,pak odchází každý sám domů.

Vy,žáci,co jste zůstali doma,sledujte častěji v týdnu webové stránky školy,je možné,že na nich přibydou další informace k doplnění učiva .

Vy,žáci,kteří mi neposíláte stále žádné úkoly (nebo hodně málo úkolů)  i po SSM upozornění,NAPRAVTE TO!!

Zdraví Jarmila Daňková