Informace k současné formě výuky

13.10.2020 18:04

Od 14.10.2020 ( prozatím do 23.10.2020 ) je výuka realizována distanční formou. Žáci jsou vzděláváni z domova, přes aplikaci Teams, příp. online . Hodiny online výuky jsou prozatím určeny takto - český jazyk pondělí 2.hodina, středa 3.hodina,matematika úterý 3.hodina, čtvrtek 2.hodina,německý jazyk pondělí a středa 1.hodina,anglický jazyk pondělí a úterý 5.hodina. Tyto předměty jsou tzv.profilové, jsou to předměty, na které se dle pokynů MŠMT klade důraz. Další předměty ( prozatím bez výchov ) budou vyučovány a práce bude zadávána dle uvážení vyučujících. Distanční výuka je dle pokynů ministerstva povinná,při online výuce se kontroluje a eviduje docházka, nepřítomnost žáků se bude zapisovat i do TK. Platí tedy stejná pravidla omlouvání nepřítomnosti žáků jako při prezenční výuce. Stejně tak je samozřejmě povinná i další zadávaná práce.A ještě jedna informace k výuce českého jazyka a matematiky - tento týden jsme absolvovali zdvojený počet hodin, online výuka bude tedy až v příštím týdnu. Všechny potřebné informace se žáci vždy dočtou ve svých skupinách Teams, informace budou pravidelně aktualizovány.