Informace k nástupu do školy

02.06.2020 20:50

7.A - výuka bude probíhat  8.45 - 12.45 ve dnech 8/6 a 15/6, dále bude upřesněno.                                          Děti budou čekat nalevo od hlavního vchodu do školní budovy, rozestupy 2 metry, musí mít nasazené roušky. 8.45 si je vyzvednu, odvedu přes šatny do třídy, kde budou rozděleny do dvou skupin podle počtu přihlášených. Ve třídě roušky mít nemusí, nasadí si je, pokud půjdou na toaletu - dezinfekční prostředky budou k dispozici. Výuka: 1.hod-Č/M, 2.hod-M/Č, 3.hod-AJ, 4.hod-třídnická. S sebou si vezmou věci na dané hodiny a také veškeré úkoly a domácí práce i na ostatní předměty - bude předán vyučujícím.                                         Důležité: Na KAŽDÝ den výuky musí mít vyplněné a podepsané čestné prohlášení - k dispozici na vchodových dveřích v deskách nebo ke stažení na stránkách školy.                                                                            Poznámka: Prosím o zaslání: 1/ dotazníku o volbě druhého jazyka 2/ dotazníku o docházce (kdo ještě nedodal). Případné dotazy na můj mail.