Informace k nástupu dětí do školy

24.05.2020 18:02

Dobrý den , vážení rodiče,

ráno od 8.hodiny se děti budou shromažďovat před školou, kde si je 8:15 vyzvednu a přesuneme se do šaten. Po přezutí půjdeme do třídy, děti si umyjí a vydezinfikují ruce a sednou si do lavic. Před školou a po celou dobu přesunu budou mít na ústech roušku a budou dodržovat rozestupy. Když budou sedět samostatně v lavicích, mohou si roušku sundat. Ve společných prostorách (chodba, WC) si opět roušky nasadí. Před vstupem do školy odevzdají čestné prohlášení, následně pak každé další pondělí. Bez tohoto prohlášení není možný vstup do budovy. Děti budou mít s sebou minimálně 2 roušky a 2 sáčky. Dopolední blok končí v 11:45, potom se společně opět přesuneme do jídelny. Po obědě děti půjdou domů. Mytí rukou a dezinfekce bude probíhat několikrát denně dle potřeby. 1. den nástupu do školy si děti přinesou pomůcky na Čj a M, ŽK, penál, svačinu a pití. V úterý Náš svět - učebnici i P.S. a Čítanku. Domácí úkoly děti nebudou do konce školního roku dostávat. Ti, kteří mi neposílali vyhotovené úkoly, vše přinesou do školy. Další informace si s dětmi domluvíme ve třídě. Zítra se těším na shledanou :-) Radka Vrbatová