info - schůzka k přijímacímu řízení na SŠ + třídní schůzka

14.11.2022 20:36

Ve čtvrtek 24.11.2022 se koná v 15.30 v učebně č.10  informační schůzka k přijímacímu řízení na SŠ . Schůzku povede výchovná poradkyně paní učitelka V. Průšová. Počítáme i s účastí některých ředitelů středních škol. Po skončení této schůzky se přesuneme do učebny č. 8, kde zhodnotím prospěch a chování žáků 9.A  za 1. čtvrtletí.          

  Následně jste srdečně zváni na tradiční prodejní adventní výstavu v prostorách tělocvičny.

18.11. připomínám ředitelské volno