Halloween

03.11.2015 08:00

V úterý 3. listopadu 2015 se na druhém stupni naší školy uskutečnil Projektový den zaměřený na oslavy Halloweenu. Žáci se dozvěděli, jak oslavy v anglicky mluvících zemích probíhají, jak tento svátek vznikl, jaké legendy se k oslavám váží a především v hodinách anglického jazyka procvičovali slovní zásobu a zpívali písničky. K úspěchu akce přispěly i děti, které přišly v kostýmech a s náležitým líčením. Věřím, že se podobné aktivity stanou tradicí! Posuďte sami, jak nám to slušelo :-)