Focení

27.03.2020 00:00

Dne 27.3.2020 proběhne fotografování žáků 5. a 9. tříd na FOTOROČENKY. Žáci dostali modré lístečky, které po dohodě s rodiči přinesou vyplněné zpět do školy (do 13.3.) a podepsané od rodičů.

Závěrečné fotografování (předběžně) proběhně 4.5. a 6.5. (popř. 7.5.). Foto pí. Štěpánka RICHTEROVÁ (na doporučení SRPZŠ). Cena: třídy 30Kč (35Kč větší formát). Skupiny a jednotlivci 20Kč.