Experimenta

19.04.2016 10:00

Dnešní exkurze do Benešova se opravdu podařila, zvládli jsme cestu vláčkem, přesun k radnici, prohlédli jsme si 7 krásných a zajímavých exponátů v benešovském podzemí, při rozchodu jsme si nakoupili občerstvení a prošli jsme se po centru Benešova a užili jsme si i zpáteční cestu vlakem. Děkuji všem zúčastěným, především kolegyni Marii Krejčové, že přispěli k úspěšnosti a pohodovému průběhu celé akce!