Důležité informace - upřesnění

06.06.2020 09:24

1. Žáci, kteří nenastoupí do školy, donesou nebo po někom pošlou sešity z čj, literatury a dějepisu a dají je na stolek ve vestibulu školy ( případně odevzdají sekretářce) nejlépe ve středu 10.6., ale nejpozději do pondělí 15.6. ( škola je otevřena od 7,00 do 15,00, v pátek a ve středu do 14,00 hodin). Pokud jste psali na papíry, musí být řádně označené jménem a třídou.

2. Žáci, kteří nastoupí do školy 10.6., odevzdají mi všechny 3 sešity při hodině čj.

3. Při hodnocení prospěchu za 2. pololetí se bude vycházet ze známek, které mají žáci do 11.3. a z toho, jak pracovali při distanční výuce.