Důležitá informace pro rodiče a žáky

12.10.2020 11:20

V týdnech od 12.10 do 23.10. bude výuka probíhat takto:

žáci, kteří budou přítomní ve škole (12.10. - 16.10.2020 - 6. roč. a 8. roč.) se budou vyučovat:

ČJ, M, Fy, (CH ne kvůli absenci paní učitelky) - v dvojnásobné týdenní dotaci

AJ,NJ, RJ - podle rozvrhu - 3 hodiny týdně

nebudou se vyučovat: Př, Z, D, výchovy (s výjimkou hodin, kde nebude jiná možnost)

 

žáci, kteří nebudou přítomní ve škole (12.10. - 16.10.2020 - 7. roč. a 9. roč.) se budou vyučovat:

Př, Z, D, (výchovy) - v dvojnásobné týdenní dotaci distančně

AJ,NJ, RJ - distančně - 3 hodiny týdně

nebudou se vyučovat:  ČJ, M, Fy - na tento týden a na "prázdniny" jim budou z těchto předmětů zadány domácí úkoly, jaké dostávají v běžných hodinách - dodají po prázdninách. Vzhledem k tomu, že v tomto týdnu budou žáci ve velké míře potřebovat počítač k výuce Př, Z, D a jazyků, volte DÚ raději do domácích nebo pracovních sešitů. Nebo do sešitu, vyfotit a elektronicky pouze předat. (Dle Vašeho uvážení).


 

V týdnu od 19.10. do 23.10.2020 se vše zopakuje, pouze se zamění ročníky.