Domácí práce od 11.3. do 13.3.

12.03.2020 12:50

ČESKÝ JAZYK - v učebnici projít ústně str. 60, 61, 62                                                                                                                         / na str. 61 jsou ve cvičení 2 šifry - čísla v těchto šifrách znamenají slovní druhy. Např. 151                                    znamená : podstatné jméno /1/, sloveso /5/, podstatné jméno /1/ a děti mají podle této                                       šifry vytvořit větu. Např. Maminka vaří oběd. Lenka mlsá čokoládu.

                               další šifra je 2151 - to je přídavné jméno /2/ , podstatné jméno /1/, sloveso /5/, podstatné                                     jméno /1/. Např. Malý Péťa dostal hračku.        Kdo vymyslí věty podle šifry, může je                                          napsat do školního sešitu.

                           - pracovní sešit str. 8 a 9

                           - písanka str.2 - vymýšlet jedno,dvou tří,čtyřslabičná slova   

ČTENÍ -  každý den chvilku číst a zapisovat do čteníčka

MATEMATIKA -  pracovní sešit  str. 5 / 4, str. 6 / 5,6,7,  str.7 / 1,2,3,5,  str.8 / 6,7,  celou str. 9

                        -  papíry na procvičení násobilky a rýsování

ANGLIČTINA / p.uč. Sechovcová /  -  lekce 5. a 6. v pracovním sešitě, vypsat slovíčka