Divadelní představení Popelka

02.04.2019 07:31

V úterý 23.4. pujdeme s dětmi do Domečku na divadelní předstvení Popelka, které pro nás nacvičili děti 

z dramatickéh kroužku MěDDM. Cena 20,- Kč bude hrazena z třídního fondu.