Distanční výuka

16.10.2020 12:28

Upřesnění distanční výuky pro 1. stupeň

V 1. a 2. třídách se vzhledem k věku, úrovni dovedností a samostatnosti žáků nedoporučuje jako hlavní forma distanční výuky synchronní online. Ta bude tedy probíhat 1 hodinu denně buď český jazyk nebo matematika nebo anglický jazyk podle rozvrhu třídy v kalendáři Microsoft Teams. Základní formy distanční výuky pro tuto věkovou kategorii jsou vypracování zadaných úkolů z učebnice, vyplňování pracovních listů apod. Tímto děkujeme rodičům za spolupráci a pomoc, bez které se takto malé děti neobejdou.

Vedení ZŠ Sídliště Vlašim