Distanční výuka

16.10.2020 09:28

Příští týden, dne 20.10.2020 v úterý a dne 22.10.2020 ve čtvrtek (10-12hod) budou konzultační hodiny pro třídu 1.A se žáky (po telefonické dohodě s rodiči). Skupiny mohou být maximálně po 5 žácích!

Žáci si přinesou pracovní sešity a listy ke kontrole, obdrží nové listy k vyplňování a procvičování.

Úkoly po dobu 14.-23.10.2020 obdrželi žáci v tištěné podobě. Mají u sebe učebnice i pracovní sešity, navíc dostali i listy k procvičování. Je nutné vše vyplnit, po příchodu do školy odevzdají ke kontrole.

Pište sms, volejte, pokud si nebudete něčím jistí. Ofocenou domácí práci dále posílejte na WhatsApp nebo na e-mail: jarmila.dankova@zssidliste.cz.

SHRNUTÍ D. Ú.: 

  • MA - P.S. do str. 33
  • N.S. - kapitola PODZIM
  • ČJ - slabikář str. 34-39 (event. 41); P.S. Písmena - str. 11, 12, 18; Učíme se číst - str. 12, 13, 15; Písanka - do str. 9; Modrý sešit - P, L ,N


Pro zpestření doporučuji TV vysílání - UčíTelka, 9:00 hod - vysílání pro 1.třídu, www.ctedu.cz, Školákov a Luštěnky.

Obědy je možné si přihlásit a v čase od 11:00 do 13:00 hod. vyzvedávat do vlastních nádob za stejnou cenu. 


Všem rodičům děkuji za spolupráci a přeji pevné zdraví.

Jarmila Daňková