Den dětí v ZOO Jihlava

01.06.2016 07:55

Den dětí oslavíme společně exkurzí do jihlavské ZOO. Pojedeme autobusem, po příjezdu si projdeme expozici uvnitř zoologické zahrady, pro děti jsou zajištěny pracovní listy, které budou v průběhu prohlídky vyplňovat a v 11 hodin se přesuneme do výukového centra v areálu ZOO, kde je pro žáky rezervován vzdělávací program Hmyzáci a jiné breberky (bezobratlí - látka probíraná v hodinách přírodopisu). Od zoologické zahrady bychom měli odjíždět okolo jedné hodiny odpolední, na zpáteční cestě je v plánu zastávka u McDonald´s. Na středu 1. 6. 2016 si tedy, prosím, odhlašte oběd ve školní jídelně (návrat do Vlašimi je plánován zhruba mezi druhou a třetí odpolední). Cena exkurze je odhadována i s dopravou na cca 200Kč/žák. S sebou doporučuji občerstvení, pohodlné oblečení i obuv (podle aktuálního stavu počasí - pro případ deště si určitě sbalte pláštěnku), dobrou náladu a drobné kapesné (dle uvážení rodičů). Těšíme se, že si Den dětí všichni společně užijeme! Start v 7:55h. u zastávky LTD nad ZŠ Sídliště. Ti, kteří ještě exkurzi neuhradili, mají zítra poslední možnost, v opačném případě se nebudou moci výletu zúčastnit a stráví běžné vyučování ve škole ve společnosti 6. B ;)