Dějepis

25.03.2020 10:38

Milí deváťáci, je mi jasné, že pro vás je nyní prioritou zvládnout učivo českého jazyka a matematiky, a proto vás nechci příliš zatěžovat dějepisem. Rozhodla jsem se, že vám nebudu zadávat vypisování poznámek, bude stačit, když si vždy příslušnou látku přečtete (nejlépe dvakrát) v učebnici. Ale prosím skutečně to plňte. Také vám budu doporučovat dokumenty a filmy k dané látce. A nyní k dalšímu učivu. Máme za sebou 2. sv. válku. Projděte si systematizaci učiva na str. 90 - 93 a také si zkuste, zda byste dokázali odpovědět na některé otázky v textu. Nová látka: Svět po 2. světové válce I. - str. 94 -95 přečíst. Klíčové pojmy: Organizace spojených národů, Postupimská konference, rozdělení Německa.

Odkazy: Slavné dny 9.5.1945 Den, kdy skončilo Pražské povstání

               osn.cz/historie/

               Televize Seznam - Vítězné mocnosti podepisují Postupimskou dohodu