Dějepis

20.03.2020 14:31

Moji milí žáci, doufám, že dobře zvládáte samostatné učení. V dějepise nám hodně pomohou filmy a dokumenty. Dnes vám zase jeden doporučím. Ale nejdříve úkoly. Přeskočíme kulturu, ale nebojte se , vrátíme se k ní. Přečtěte si text v učebnici na str. 104-105. Do sešitu si přepište poznámky:

Makedonská říše

Makedonie - hornatá země na sever od Řecka

Filip II. - vojenská výprava do Řecka,  vítězství v bitvě u Chaironeie a ovládnutí Řecka

Alexandr - syn Filipa II., po jeho smrti králem ( ve 20 letech)

               - jeho vychovatel byl slavný řecký filosof Aristoteles

               - vojenské tažení proti Persii

               - vytvořil ohromnou říši - hl. město Babylon

               - po Alexandrově smrti r 323 př. n. l. se říše rozpadla

V dobytých územích se šířila vyspělá řecká kultura

Helénistická kultura = kultura, která vznikla vzájemným prolínáním řecké kultury a kultur starověkých národů patřících do Makedonské říše

Na youTube si najděte film Alexandr Veliký ( Autodlak 93 ), případně Řecko 5/5 videovýpisky