Dějepis

16.03.2020 09:37

Přečíst v učebnici str. 86-87 Osvobození republiky a vypsat poznámky. Na youtube se podívejte na Dějiny udatného českého národa číslo 100,101 a 102.