Dějepis

20.04.2020 08:39

Zadání na týden 20.4. - 24.4. Spojíme 3 kapitoly v učebnici v jedno téma: České země v 2. polovině 19. století. Přečtěte si str.104 - 109. Napište si poznámky:

- patřily k hospodářsky nejrozvinutějším částem R-U ( Rakouska - Uherska)

- průmyslová centra Praha, Brno, Plzeň, s. Morava

- oporou hospodářství - zemědělství

- rozvoj cukrovarnictví a pivovarnictví

Josef Hlávka - úspěšný český podnikatel, architekt, stavitel, mecenáš podporující českou vědu a umělce,podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=GMwGqeU9aJY

- jedna třetina obyvatel v českých zemí byli Němci, mezi Čechy a Němci žijícími u nás roste napětí

- dalším početným obyvatelstvem byli Židé - od r. 1848 už nemuseli žít v ghettech, v r. 1867 získali rovnoprávnost, vzniká antisemitismus = nesnášenlivost k židovskému etniku, podívej se na https://www.youtube.com/watch?v=RoD91kZ-OkI