Dějepis

14.04.2020 16:24

Ahoj šesťáci, napište si do sešitu poznámky:

Starověký Řím - počátky římského městského státu

Itálie - Apeninský poloostrov

          řeky Pád a Tibera

          pohoří Apeniny a Alpy

          Jaderské, jónské, Tyrhenské a Ligurské moře

Osídlena různými kmeny - Ligurové, Italikové, Latinové, Etruskové, Řekové

Založení Říma - pověst: bratři Romulus a Rémus roku 753 př.n.l.

                        - skutečnost: asi o 100 let dříve Etruskové spojením osad na 7 pahorcích nad řekou Tiber

Řím byl nejprve královstvím, kterému vládli etruští králové

Etruskové - vyspělý národ,moc o nich nevíme, jejich písmo nerozluštěno

Podívejte se na video:https://edu.ceskatelevize.cz/zalozeni-rima-a-jeho-rozmach-5e4424992773dc4ee4139ddd