Dějepis

08.04.2020 21:40

Milí šesťáci, jak jste jistě zjistili, ukončili jsme učivo o starověkém Řecku. Čeká nás poslední letošní látka - starověký Řím. Nejprve si pečlivě přečtěte str.110 Sloup času - čtěte odspodu. Zjistíte, že dějiny starověkého Říma se dělí na tři období. Dále si pozorně prohlédněte mapu na str. 111. Měli byste umět najít Řím, řeku Pád a Tiber, pohoří Apeniny a Alpy, Sicílii, sopku Vesuv, Pompeje a všechna moře omývající břehy Itálie, Kartágo. Pak si ještě přečtěte str. 112 a 113. Příště vam napíšu poznámky. Vy se zatím podívejte na  youtube Řím 1/5 Etruskové a počátky Říma ( videovýpisky z dějepisu)