Dějepis

30.03.2020 15:26

Zdravím vás, milí žáci, tak jste se seznámili s Alexandrem Velikým? S Řeckem se rozloučíme učivem o kultuře klasického Řecka. V učebnici to máme v několika kapitolách str. 100-101, 102-103, 106-107, 108-109. Udělám vám z toho přehled, který si opište do sešitu a dle zájmu si přečtěte v učebnici. Ne najednou, ale postupně a to, co vás zajímá.

Řecká kultura klasického období

Vzdělanost: většina Řeků uměla číst a psát = byli gramotní

Divadlo = řecký vynález, vyvinulo se ze slavností k poctě boha Dionýsa ( bůh vína)

                tragédie - smutné hry

                komedie - veselohry

Nejlépe zachované divadlo je v Epidauru, hráli jen muži, používali masky

Sochařství

sochař Feidiás - socha bohyně Atény

sochař Mirón - socha atleta Diskobolos

Filosofie

Aristoteles

Sokrates - je mimo jiné znám větou Vím, že nic nevím.

Diogenes - pohrdal majetkem, žil v sudu

Matematici - Archimedes, Pythagoras

Historici - Herodotos ( otec dějepisu), Thukydides

Lékař -  Hippokrates ( dodnes lékaři skládají Hippokratovu přísahu )

Sport

kalokagathia - ideál Řeků = člověk tělesně zdatný a současně velmi vzdělaný

Olympijské hry - v Olympii, první se konaly r. 776 př.n.l. = počátek řeckého letopočtu,na počest boha Dia, v době her mír, jen muži,7 dní, odměna - vavřínový věnec nebo palmová větvička, v roce 1896 obnovil hry Piere Coubertin