Dějepis

30.03.2020 14:36

Přečtěte si v učebnici str. 102 - 103 a napište si poznámky:

 

Česká politika v 2. polovině 19. století

 

Období pasivní politiky – po r. 1867 na protest proti rakousko-uherskému vyrovnání nedochází čeští poslanci na zasedání říšské rady a zemského sněmu

České politické strany

Staročeši – konzervativní strana ( Palacký, Rieger)

Mladočeši – radikální, odtrhli se od Staročechů

 Česká sociálně demokratická strana, založena r. 1874  - hájí zájmy dělníků, usiluje o všeobecné a rovné hlasovací právo

Období aktivní politiky – čeští poslanci opět docházejí na zasedání rady a zemského sněmu a dosahují některých dílčích úspěchů, např.

-1882 rozdělení pražské univerzity a techniky (dnes ČVUT) na českou a  německou

-zavedení českého jazyka do úřadů

Tomáš Garrigue Masaryk ( 1850 – 1937 )

filosof, sociolog a profesor na české části pražské univerzity

založil Realistickou stranu

zapojil se do veřejného života v Praze

zpochybnil pravost Rukopisů