Dějepis - učivo na dobu mimořádného volna

11.03.2020 10:19

Do 13.3. - vypracovat pracovní list str.40 - vlepit do sešitů

V týdnu od 16.3. do  20.3. - vyplnit další pracovní list /obě strany 41,42/ - práce s učebnicí