Dějepis do 7.6.

01.06.2020 10:43

Milí žáci, přeji vám krásný Den dětí.

Další téma: Průběh 1. sv. války

Napište si nadpis do sešitu, přečtěte si text v učebnici str.134 -135. Opište si poznámky:

Válčící strany:

Trojspolek ( N, R-U, Itálie vyčkává ) , Bulharsko, Turecko a další spojenci

Dohoda ( VB, F, R), Srbsko, od r. 1915 Itálie, od r. 1917 USA, Rumunsko, Řecko, Japonsko, r. 1917 Rusko uzavírá separatní mír a ve válce nepokračuje

Boje probíhají i v koloniích. ( prostuduj mapu str.144)

Fronty:

1. jižní srbská

2. jižní italská

3. východní ( N, R-U proti Rusku )

4. západní ( F, VB, USA proti N)

Největší bitvy: mapa str. 144

Na západní frontě na území Francie - na řece Marně

                                                          - o pevnost Verdun

                                                          - na řece Sommě - poprvé tanky (VB)

                                                          -u města Ypres - poprvé otrvný plyn yperit (N)

Plánovaná blesková válka se změnila v poziční, zákopovou. Rozhodovaly surovinové, materiálové, potravinové a lidské zdroje. Dohodové mocnosti zahájily hospodářskou blokádu ÚM ( Ústředních mocností = N a R-U), Německo zahájilo ponorkovou válku.

11.11.1918 - uzavřeno příměří, Německo a R-U a jejich spojenci prohrály

Nová vojenská technika: kulomety, děla, tanky,bojové plyny, balony, letadla, ponorky, padáky, vzducholodě

 Odraz války v literatuře: 

např. E. M. Remarqe - Na západní frontě klid, J. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, F. Šrámek - básně věnované období války, E. Hemingway - Sbohem, armádo

https://www.youtube.com/watch?v=uXTHAUQt5aU

https://www.youtube.com/results?search_query=d%C4%9Bjiny+udatn%C3%A9ho+%C4%8Desk%C3%A9ho+n%C3%A1roda+93

https://www.slavne-dny.cz/episode/10001576/den-kdy-zacala-bitva-u-verdunu