Dějepis do 7.6.

01.06.2020 09:39

Milí žáci, římskou kulturu si necháme na konec. Dnešní téma: Úpadek a zánik římské říše.

Napište si nadpis do sešitu a přečtěte si text v učebnici na str.136 -137. Napište si poznámky:

Příčiny úpadku:

1. povstání podmaněných obyvatel v provinciích

2.povstání a útěky otroků

3. útoky barbarských kmenů, hlavně Germánů ( např. Vandalové, Ostrogóti, Vizigóti, Frankové, Sasové a další) mapa str. 137

Císař Konstantin

- vybudoval nové hl. město Konstantinopolis ( mapa str. 137)

- 313 n.l. - zákon, který povoloval křesťanství

Hunové = kočovné asijské kmeny, vůdce Attila, vtrhly do Evropy r. 375 n.l., způsobily pohyb germánských kmenů ( říkáme tomu stěhování národů) a jejich tlak na hranice římské říše

395 n.l. - rozdělení řím. říše nazápadořímskou a východořímskou

476 n.l. - zánik západořímské říše = konec starověku

Východořímská říše existovala do r. 1453 a ve středověku se jí říkalo Byzantská říše

Tentokrát mi pošlete na email olga.svatonova@zssidliste.cz odpovědi na otázky:

1.Které 2 řeky tvořily hranici řím. říše v Evropě?

2. Kdo sesadil posledního západořímského císaře?

3. Jak se tento císař jmenoval?

4. Kdo dobyl r. 1453 Konstantinopol?

Podivejte se na videa:

https://www.slavne-dny.cz/episode/10006466/den-kdy-zacal-velky-pozar-rima-19-cervenec

https://www.slavne-dny.cz/episode/10018908/den-zkazy-pompeji-24-srpen-79-n-l

https://www.slavne-dny.cz/episode/10005829/den-kdy-vandalove-dobyli-rim-2-cerven

https://www.youtube.com/watch?v=El5qIJWkeHc ( stačí první půlka)