Dějepis do 31.5.

20.05.2020 11:59

Milí žáci, v učivu o starověkém Římě se dostáváme ke konci římské republiky a vzniku římského císařství. Učivo je v učebnici na str.127 a 130 - 131.

Do sešitu si napište poznámky:

Občanské války

- v čele římské republiky 1. triumvirát = vláda 3 mužů - vojenských velitelů

   Pompeus

   Crassus

  Gaius Julius Caesar

G. J. Caesar

- nejvýznamnější římský vojevůdce, konzul, spisovatel

- dobyl pro Řím Galii ( dnešní Francie) mapa str.134

- odmítl vzdát se velení vojska a se slovy " Kostky jsou vrženy" překročil řeku Rubico ( mapa str.111), dobyl Řím a prohlásil se doživotním diktátorem

- roku 44 př.n.l. byl senátory zavražděn

2. triumvirát: Antonius

                     Lepidus

                     Octavianus

- nastává období zmatků, bojů o moc a válek

- vítězem se stává Octaviánus

Římské císařství

27 př.n.l. - konec republiky, vznik císařství

první císař: Octaviánus, přijal jméno Augustus (= posvátný)

vyhlásil mír -  Pax Romána

Někteří další císařové:

Titus - za jeho vlády výbuch sopky Vesuv, zničeny Pompeje

Traján - největší územní rozmach

Hadrián - dal postavit pohraniční opevnění Limes Romanus

Marcus Aurelius - vedl války s germánskými kmeny na severu

Nero - krutý vládce, pronásledoval křesťany a nechal zapálit Řím

Císařové byli uctíváni jako bohové, svou moc opírali o armádu, zanikl význam volených úřadů

Podívejte se na videa:

https://www.youtube.com/watch?v=0kdUIaOF2Ns

https://www.youtube.com/watch?v=BbOZHLJeTyw

https://www.youtube.com/watch?v=BbOZHLJeTyw