Dějepis do 3.5.

26.04.2020 11:13

Téma: Umění, jež není výrazem vlasti, není ničím, učebnice str. 110 - 111. Přečtěte si text v učebnici a vypište si stručné poznámky. Měli jsme jet do Prahy na prohlídku Národního divadla. Přečtěte si o jeho historii např. na https://www.narodni-divadlo.cz/cs/sceny/narodni-divadlo/historie a podívejte se na https://www.youtube.com/watch?v=k_z4YtLXAWo a také na youtube Národní divadlo,tak jak je neznáte 1. - 16. díl.