Dějepis do 10.5.

03.05.2020 11:41

Učebnice str.118-121 přečtěte si a napište si poznámky:

Habsburská monarchie na poč. 20. stol.

1905 - velké demonstrace za volební právo

1907 - zavedení všeobecného a rovného hlasovacího práva pro muže starší 24 let

Vznik dalších českých politických stran:

agrární strana - zájmy venkova

národně sociální

Emancipace = snaha o rovnoprávnost žen

Americký klub dam - první ženský spolek založený Vojtou Náprstkem r.1865

Minerva = 1. dívčí gymnázium v R-U založila Eliška Krásnohorská v Praze r.1890

Hnutí sufražetek - hnutí bojující za práva žen hlavně v USA a VB

Podívejte se na:

https://zpravy.tiscali.cz/emancipace-v-rukou-naprstka-americky-klub-dam-slavi-155-let-338502