Dějepis 8.6.-12.6.(14.6.)

07.06.2020 22:22

Téma: Památky římského impéria. Vypiš podle obrázků v učebnici na str.134-135 stavby postavené Římany. V kterých současných evropských zemích je můžeme obdivovat? Ze slovníčku v učebnici vypiš tyto pojmy: legie, akvadukt. Překresli mapku římských provincií, za vlády jakého císaře byla říše největší?