Dějepis 6.4. - 9.4.

05.04.2020 22:14

Učebnice str.88 - 92 vyhledat informace o bitvách husitských válek, z mapy str.91, máte ji překreslenou v sešitě, vypište podle data, jak šly bitvy za sebou a připište u každé z nich, kdo stál v čele husitského vojska. Pak si jednoho vojevůdce vyberte a zapište  něm více.