Dějepis 4.5.-7.5.(10.5.)

03.05.2020 23:44

Budeš pracovat s učebnicí str.120-121. Do sešitů napiš nejdříve nadpis Římské právo. Pak pokračuj takto: 1) opiš shrnutí na str. 121 dole. 2) Najdi v textu a doplň pojmy - res publica - je česky.......................................     největší moc měli pa............... .. , členové dávných r........... . Mezi urozené nepatřili pl..............., byli to zástupci r................. a ř.............. .Mohli si volit svého zástupce t.................... l........, ten měl právo v.......... .                      Nejvyššími úředníky v republice byli 2 k.......................... a v době nebezpečí d............................ .