Dějepis 4.5.-7.5.(10.5.)

03.05.2020 23:17

Učebnice str.100-101 - nejdříve si látku přečtěte. Pak pište do sešitu - nadpis Humanismus a odpovědi na následující otázky: 1) Co má humanismus společného s renesancí - 1.  .......... 2.  ............ 3.  ............                  2) Z vyobrazení na str.100 vypište jména a profese učenců, které humanisté studovali. (Např. Pýthagoras-matematika)     3) Ze str.101 vypište všechna tučně vytištěná jména a připište ke každému jeho dílo.