Dějepis 30.3.-3.(5.)4.

29.03.2020 15:04

Určitě máte splněné úkoly z minulého týdne, a už vás čekají další. Do sešitů zapiš tučně označené a dopiš podle zadání: 1) str.100 - Gramotný - vypiš, co to znamená, Divadlo - postavené v přírodě, na kopci, aby bylo dobře vidět a hlavně slyšet, počet diváků:........., Hrály se divadelní hry - drama, a to komedie (veselohry) a tragédie (příběhy hrdinů s smutným koncem). Herci byli jen.........., hráli v............  2) str.103  Olympijské hry - odpověz na otázky: a) Kdo se jich účastní? Jak dlouho trvaly? Podle obrázků napiš, v jakých sportech soutěžili? HL