Dějepis 25.5.-29.5.(31.5.)

24.05.2020 20:03

Zámořské objevy, učebnice str.112-113 - zapiš do sešitů a odpověz také na otázky: 12.10.1492 - K. Kolumbus doplul do Ameriky. 1) Co jeho plavbě předcházelo - jak uvažoval? 2) Odkud pocházel? 3) Odkud vyplul? 4) Kolik měl lodí a jak se jmenovaly? 5) Kam se domníval, že doplul? Kam opravdu doplul? 6) Po kom dostal nový světadíl jméno? Str. 110-111 - Jaké indiánské kmeny žily v Americe? - napiš jejich jména a připiš v čem vynikaly?