Dějepis 20.-27.3.

20.03.2020 16:57

Věřím, že máte vš. úkoly hotovy a těšíte se na další. Budete zapisovat do sešitů a po návratu do školy vaši práci budu hodnotit, tak se snažte, každý podle svých sil. 1. Vypracujte zápis o Mistru Janu Husovi, musí mít 3 části:   život, dílo, význam. Musí dále obsahovat tyto pojmy: Dekret kutnohorský, Betlémská kaple, odpustky, kacíř, český pravopis, Kostnice - využijte především informace v učebnici str.84-86, až pak pro doplnění internet, doporučuji YouTube Dějiny udatného českého lva. 2. do sešitů si udělejte výpisky k pojmům: defenestrace, Tábor, Čtyři pražské artikuly. ( strana 86-88).