Dějepis 18.5.-22.5.(24.5.)

17.05.2020 23:10

Zámořské objevy - str. 106-107 po nadpisu do sešitu odpovídej na otázky: 1) Kdy začínají? 2) Proč? 3) S jakým zbožím se obchoduje? 4) Vysvětli pojmy - karavela: ....., karaka: ......, kurděje: .....Str.109 - najdi a  zapiš jména 2 portugalských mořeplavců a ke každému z nich podle M117 popiš jejich plavbu (kudy, kam). Už se vám velmi dobře daří vyhledávat v textu, ať se daří i dál.