Dějepis 14.4.-17.(19.)4.

14.04.2020 10:23

Téma - Řecká vzdělanost. Do sešitu napište jméno osobnosti a připište informace o významu daného člověka, informace najdete na uvedené straně učebnice. Archimédés, Eratosthenés, Hippokratés - str.109, Démosthenés - str.106, Démokritos a Aristoteles - str.102, pracujte pečlivě. HL