Dějepis 11.5.-15.5.

10.05.2020 22:37

Téma: Renesance a humanismus v Čechách, přečti si o tématu na str.102-103 a odpověz na následující otázky: 1) Jaké stavby se budují? 2) Vysvětli pojmy - arkády, sgrafita - využij slovníček v učebnici. 3) Kdo vydával v Čechách 1. tištěné knihy? 4) Na str.105 vyhledej: Kdo napsal dílo Gramatika česká? Jak se jmenovala první česky tištěná kniha? Kdo napsal v r.1541 dílo Kronika česká?