Dějepis 1.6.-5.6.(7.6.)

31.05.2020 23:35

Římské impérium. V učebnici na str. 130-131 najdeš jména 6 římských císařů, opiš je a ke každému připiš, co významného se za jeho vlády stalo. Augustus, Tiberius, Titus, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius. 2) Opiš shrnutí ze str.131.