Co jsme absolvovali a co nás čeká

11.02.2018 21:21

Dobrý den, zdravím všechny v novém pololetí. Ráda bych připomněla, co vše prvňáčci doposud zvládli a co je ještě před nimi :

V prosinci a lednu jsme v rámci tělesné výchovy chodili bruslit. Děti se na každé bruslení moc těšily, mnohé získaly na ledě větší sebedůvěru a obratnost a náležitě si užily i karneval na ledě, kterým byly hodiny bruslení ukončeny. Za přípravu a organizaci karnevalu moc děkujeme "Domečku". Veliký dík patří i ochotným rodičům, kteří pomáhali s vázáním bruslí, dětem přímo na ledě a mamince Nelinky za občerstvení plné vitamínů.

Co se týče výuky tělesné výchovy - během února a téměř celého března budeme cvičit opět v tělocvičně a od 23.3. budeme chodit plavat. Plavání bude trvat 2 měsíce, ale to Vám ještě včas upřesním.

Velkou událostí bylo pro děti jistě jejich první vysvědčení. Děti byly na své výsledky pyšné a já doufám, že to pro ně bude motivace pro další práci.

Co se učíme :

Protože už čteme malými tiskacími písmeny, "Čítanku pro prvňáčky" děti čtou doma. Část, kterou děti přečtou, prosím, podepište - kontrolujeme každý den. Rozsah není zadán, každý čte dle svých možností. Kromě tohoto čtení zadávám každý den krátký úkol ze psaní, čtení či matematiky, někdy také z našeho světa (ale to zůstává stejné). Moc prosím rodiče - dohlédněte, aby děti KAŽDÝ den četly, trénujte i čtení malými tiskacími písmeny (někomu to ještě dělá problémy), trénujte psaní slov a krátkých vět (děti by měly umět napsat jakékoli slovo - i se skupinami DĚ,TĚ,NĚ,BĚ,PĚ,VĚ,MĚ, DI,TI,NI, DY,TY,NY),píšeme samozřejmě velkými tiskacími písmeny, malými psacími písmeny píšeme zatím pouze v písance - prosím, dbejte na správný úchop psacího náčiní. Každý z Vás jistě ví, v čem Vaše dítě potřebuje pomoci či povzbudit.

Přeji tedy dětem i Vám úspěšné II. pololetí tohoto školního roku a děkuji za spolupráci. R.Vrbatová