Chování 6.A

05.05.2016 08:00

Dnes jsme s dětmi ve třídě vyvěsili společně vytvořená Pravidla 6.A - za porušení si děti v záznamovém archu vybarvují mračící se panáčky a za pět vybarvených si vylosují "trest" (bonusové domácí úkoly, které musí vypracovat a nechat podepsat rodiči). Za vzorné chování a pět usměváčků dostanou pochvalu a sladkou odměnu. Věřím, že toto opatření bude fungovat a děti se budou snažit chovat vhodněji :-) Všichni se přeci chtějí zúčastnit školního výletu a dalších plánovaných akcí, které jsou podmíněny po vzájemné diskuzi právě jejich pěkným chováním.