Chemie 11.3. - 20.3.

11.03.2020 13:19

Dopsat si zbývající poznámky podle prezentace k výpočtům z chemických rovnic, pokusit se vypočítat 2 příklady:

Výpočty z chemických rovnic.pptx (103885)

Napsat si novou látku za poznámky z výpočtů z chemických rovnic - Molekuly a chemické sloučeniny

Molekuly a chemické sloučeniny.pptx (190963)

Dopsat si poznámky k chemickému názvosloví, naučit se koncovky!

Chemické názvosloví.pptx (446290)