čeština do 5.5.

28.04.2020 23:03

Ahoj všichni. Jsem ráda, že pracujete. Většinu vidím na umíme to, mnozí mi posíláte práce i ke kontrole. O některých bohužel nic nevím, ale doufám, že také pracují. Budu kontrolovat, zda máte vše zadané splněno.Budeme opět pokračovat. Tentokráte nalistujte s. 80 - číslovky. 

1. Přečtete si modrý rámeček - co jsou číslovky a jak je dělíme. Druhou tabulku s otázkami - (určité, neurčité  dále dělíme na základní, řadové, druhové a násobné)   + červený rámeček(mnoho, málo) prosím přepište do ŠS. 81/5 mi pošlete . 

2. Přečtěte si i spodní rámeček. Důležité je vědět, že základní několikačlenné číslovky píšeme zvlášť, např. sto dvacet dva.Jednotky a desítky můžeme psát i obráceně - dvaadvacet. 81/4 správně napsané mi pošlete.

3.Řadové - důležité - za řadovými číslovkami napsanými číslicí se píše tečka - přečti si rámeček s. 81. 81/6 pošlete.

4. Druhové - opět tabulku na s. 81  dole si přečtěte a 81/8 do ŠS

5. Násobné - s. 82 - přečtěte si rámeček + 82/13 pošlete jen číslovku + druh ( stačí psát zkratky př. UZ (určitá základní), NN(neurčitá násobná)....) 

6. umíme to : druhy číslovek - pexeso + rozřazovačka