čeština do 21.4.

14.04.2020 17:40

Ahoj všichni, děkuji těm, co posílají své vypracované úlohy. Budeme pokračovat - zájmena s. 69                        1. Napsat tabulku do ŠS. Poslední skupinu vymezovací zájmena si psát nemusíte. Týž,tentýž, onen - ukazovací zájmena + každý a všechen - neurčitá.Tabulku se prosím naučte. 69/1 najdi zájmena a urči druh - piš do sloupečku pod sebe a urči a pošli mi to.Druhy zájmen procvičuj na umime to /pokud jsi tam přihlášen, podívám se na to/

2. zájmena bezrodá - nelze určit rod - já, ty, my, vy, se, tabulku na s. 70 byste měli umět. Do ŠS 70/1 - stačí psát jen sloveso a zájmeno př. neviděl mě. Důležité upozornění je v červeném rámečku, ale to už vše znáte z 5. ročníku. Pozor na tvar sebou x s sebou (u sebe) , červený rámeček raději napište do sešitu. 71/4 mi můžete poslat. 71/7 - napište do dvou sloupečků.

3. Skloňování ten, náš, váš - s. 72 - projděte si tabulku. Důležité si zapsat - té-naší,s tou-naší,s tím-naším, tu -naši, k těm- našim, do ŠS - 73/3 + 73/7 - mi můžete poslat

4. Kdo má přístup na umime to, dala jsem vám tam procvičování druhů zájmen.