Český jazyk

25.03.2020 11:46

Milí osmáci, dnes nejprve k literatuře. Zbývají nám do konce tématu dva autoři: Jaroslav Vrchlický a Anton Pavlovič Čechov. Sami si do sešitu napište základní údaje o nich a jejich díle ( ne z wikipedie !!). Učebnice str.77 - 81 přečíst, učit se zpaměti báseň. Mluvnice: Neohebné slovní druhy str.82 - 83

1/82 ústně, 2/82 písemně do sešitu, 3/82 písemně, ale nepsat věty, jen příslovce, 6/83 ústně,7/83 do sešitu vypsat částice, 8/83 ústně, 9/83 přepsat do sešitu.

Výrazně do sešitu napsat:

předložka kromě se pojí s 2. pádem: kromě Anny

předložka mimo se pojí se 4. pádem: mimo Annu 

příslovečné spřežky = příslovce vzniklé spojením předložky a dalšího slova, píší se dohromady!

vlevo, zpravidla, ztěžka

Pozor na rozdíl: V tom domě se svítí.   Vtom se ozvala rána.