Český jazyk

20.03.2020 14:29

Moji milí žáci, doufám, že zadané úkoly poctivě plníte a nejen z češtiny. Snad toho na vás není moc. V češtině máme výhodu, že zatím je vše opakování látky známé z nižších ročníků. Využívejte i jiné formy učení a procvičování. Dostali jste přístupové údaje Proskoly.cz, sledujte i televizi na čt 1 pořad Škola doma, je to pro přípravu na přijímací zkoušky, ale dobré i pro vás. Nebo různé další webové stránky např. scio.cz, onlinecviceni.cz, skolasnadhledem.cz .

Nyní k češtině: učebnice str. 80 - 81 Slovesa ( pozor, my jsme se ještě neučili slovesné třídy a vzory, protože jsme loni měli jiné učebnice) 1/80 písemně, 2a)b)/80 ústně, 3a)b)c)d)/80-81 písemně, 4/81 ústně ( uvědom si rozdíl), 6/81 ústně, 7/81 písemně. Pokud cokoliv nevíte nebo si nejste jisti, hledejte v Pravidlech českého pravopisu, ve Slovníku spisovné češtiny (pokud máte doma) nebo na internetu např. Internetová jazyková příručka ÚJČ AV ČR.