Český jazyk

03.05.2020 09:54

Tento týden si zopakujte větné členy holé, rozvité a několikanásobné podle tabulky na str. 66 nahoře a shodu přísudku s několikanásobným podmětem  (tabulka na str. 67 ). Ke kontrole prosím 67/25, doplňujete koncovky přísudku. Termín odevzdání do čtvrtka do 15,00 hodin ( v pátek je státní svátek ).